Transportation
school_bus.jpg

Whittier Transportation: 

La Shawn Hankton, 612-668-4176

lashawn.hankton@mpls.k12.mn.us

After-hours please call 612-668-2300

Tell us how we are doing - Click here to Give Us Feedback!   We welcome your comments and suggestions.

Click here for our District Transportation page:  https://transportation.mpls.k12.mn.us/

Got a Question? Check out the Frequently Asked Questions to find answers to the most asked questions. 

Reminder for our Whittier families:  If your child does not ride his/her bus for 10 consecutive days they will be dropped from that route!!

Here Comes The Bus!

Official Site of the Minneapolis Public Schools

BUS INFORMATION FOR THE 2021-2022 SCHOOL YEAR

As the end of this school year approaches, we are working on making sure all students have accurate transportation information for the start of next school year. See below the Fall Transportation Request form to collect transportation information for next year - this replaces the Fall Confirmation form that was used in previous years. All foms need to be placed in the Transportation Coordinator's mailbox (La Shawn Hankton).

Families need to complete and return to Whittier by Friday, May 28th

Or click here to complete this online form

Mientras el fin de este año escolar se aproxima, estamos trabajando en asegurarnos que todos los estudiantes tengan una información exacta sobre el Transporte para el comienzo del próximo año escolar.  A continuación, puede ver un formulario de solicitud de Transporte para el otoño para poder recolectar información para el próximo año - Eso reemplaza al formulario de Confirmación del otoño que estuvimos usando en los años anteriores.  Todos los formularios necesitan colocarse en el buzón de la coordinadora de Transporte (La Shawn Hankton).

Las familias necesitan completar y devolver el formulario de solicitud para el viernes 28 de mayo.

O haga clic aquí para completar este formulario en línea

Madaama oo aan ku sii siqayno daabyaaqadii sanad dgusiyeedka, waxaan ka shaqaynaynaa inaan hub in macluumaadka aanku hayno ardeyda ee khuseeya gaadiidka dad waynaha ee sanadka dambe. Waxaanu soo diraynaa codsigga foom1k.a codsashada gaadiidka xiligga dayrta ama fall­ka ee sanadka soo socda. \Varbixintan la ururinayaa waxay bedeli doontaa foomkii la isticmaalayey day1iii hore ama fall-kii hore. Dhamaan fooman1k.a waxaa lagu hagaajinayaa isudmvaha gaadiidka (La Shav,rn Haillcton) mailbox- keeda

Qoysasku waxay u baahan yihiin inay buuxiyaan oo ku soo celiyaan Whittier Jimcaha, May 28th

Ama riix halkan si aad u buuxisid foomkan qaab masaafo ah.